Pozvánka na valné zhromaždenie 5.apríla 2020

Výbor združenia vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo
023 01 Oščadnica č. 751
zvoláva
valné zhromaždenie

členov pozemkového spoločenstva v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. v znení zákona č. 34/2014 Z.z.,
ktoré sa uskutoční v

nedeľu 05. apríla 2020 o 10,00 hod.
v Kultúrnom dome v Oščadnici

Program:

  1. Zahájenie
  2. Voľba komisií
  3. Odsúhlasenie uzavretia nájomnej zmluvy s Roľníckym družstvom „Veľká Rača“ v Oščadnici
  4. Správa o činnosti ZVSL Oščadnica, p.s. za rok 2019
  5. Správa OLH
  6. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2019
  7. Správa dozornej rady za rok 2019
  8. Diskusia
  9. Prijatie uznesení
  10. Záver

Registrácia začína o 9,00 hod.