Oznam

ZVSL obce Oščadnica, p.s. oznamuje všetkým spoluvlastníkom, že od
01.09.2023
bude kancelária združenia presťahovaná do budovy zdravotného strediska.

Milan Lisík
Predseda ZVSL obce Oščadnica, p.s.