Stav lesa k 31.3.2019

Kalamita

Vzhľadom na existujúcu kalamitu musí byť urobená ťažba drevnej hmoty podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, k čomu bolo zaslané oznámenie Okresného úradu v Čadci. Pokiaľ ťažbu v týchto lokalitách neurobíme do určitého termínu, pozemkovému spoločenstvu bude uložená pokuta.

Pohľad na zdravé sadenice

Približne 3-ročné sadenice, avšak pre ďalší rast je potrebné zabezpečiť výsek nežiadúcich drevín a ošetrovať.

Výseky nežiadúcich drevín

Sadenice po vysadení je potrebné v období do 7 rokov zabezpečiť vyžínaním, výsekom nežiadúcich drevín, ale aj ošetrovaním proti ohryzu zverou . Ide o chemickú ochranu, používame prostriedok cervacol.

Čistenie

Vidieť spôsoby likvidácie zvyškov po ťažbe. Jeden je do pásov, v ďalšom prípade uhadzovanie na kopy a následné pálenie.

Chemická ochrana