Voľby výboru a dozornej rady, volebné obdobie 2022 – 2026

ZVSL obce Oščadnica, p.s. na základe zákona č. 91/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, žiada spoluvlastníkov, ktorí majú záujem stať sa členmi výboru alebo členmi dozornej rady na nasledujúce volebné obdobie, aby písomne oznámili svoju kandidatúru.

Písomné žiadosti je možné doručiť:

  • Osobne
  • Poštou na adresu: ZVSL obce Oščadnica 023 01 Oščadnica 751
  • E-mailom na zvsl@zvsl.sk