Pozvánka na valné zhromaždenie 24.5.2021

Výbor združenia vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo
023 01 Oščadnica č. 751
zvoláva
valné zhromaždenie

na základe zákona z 91/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov , kedy dočasne prechádza na výbor robiť právne úkony, na ktoré je inak potrebné schválenie VZ ( účtovná závierka), z dôvodu protiepidemiologických opatrení, týkajúcich sa zhromažďovania,
ktoré sa uskutoční

v pondelok 24. mája 2021 o 9,00 hod.
v Kultúrnom dome v Oščadnici

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba komisií
3. Správa o činnosti ZVSL Oščadnica, p.s. za rok 2020
4. Správa OLH
5 Správa o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2020
6. Správa dozornej rady za rok 2020
7. Diskusia
8. Prijatie uznesení
9. Záver

Registrácia začína o 9,00 hod.