Oznam – zrušenie konania Valného zhromaždenia

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo oznamuje všetkým spoluvlastníkom

zrušenie konania Valného zhromaždenia v termíne 05.04.2020

S náhradným termínom spoluvlastníkov včas oboznámime.

Milan Lisík, predseda ZVSL obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo