Valné zhromaždenie 14.4.2019

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo, tak ako každý rok, listovou formou pozvalo všetkých spoluvlastníkov parciel, ktoré obhospodaruje, na Valné zhromaždenie. Priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 14.4.2019, je zaznamenaný v overenej notárskej zápisnici.